Album ukazujący przyrodę najpiękniejszej górskiej rzeki od źródliskowych potoków w Tatrach, przez Pieniny, Sądecczyznę, Ziemię Tarnowską. Na 200 stronach ponad 200 zdjęć ukazujących zwierzęta, przyrodniczy pejzaż i roślinność doliny Dunajca. Format 23,5x 31,0 oprawa twarda, 2016 rok. Wydawca Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Dodaj komentarz